Xin tham khảo thêm:

Những ý tưởng/tác phẩm đóng góp sẽ được cập nhật liên tục trên trang web.

Xin cảm ơn !


Cập nhật:

Xin cám ơn anh chị em gần xa đã bỏ thời gian thiết kế logo và diễn giải ý tưởng. Sau đây là một số tác phẩm hoàn chỉnh được gửi đến ExploraScience. Tác phẩm có tiềm năng nhất xin phép chưa công bố để hoàn thiện thêm.

 

Logo candidates

Categories: Uncategorized

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *