Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Tổ hợp Không gian khoa học, Trung tâm Khám phá Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí như dưới đây.

Hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm CV, thư trình bày nguyện vọng (không quá 1 trang) gửi về địa chỉ email contact@explorascience.vn hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ:

Trung tâm Khám phá Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định