Trưng bày

Natural laws

Phòng Các Quy Luật Của Tự Nhiên Căn phòng này sẽ đem đến cho khách tham quan cái nhìn tổng quát về các ngành khoa học được dạy trong nhà trường như Toán học, Hóa học, Vật lí…., từ những thí nghiệm kinh điển đến những áp dụng trong thời đại ngày nay. Ngoài những

Đọc thêm »

Play to learn

Phòng “Chơi Mà Học!” Ở căn phòng này, du khách sẽ được tự do khám phá và trải nghiệm các mô hình khoa học theo cách riêng của mình. Các mô hình này mang lại sự ấn tượng, độc đáo và thậm chí kì lạ nhưng đều gắn với những định lí, nguyên tắc đã

Đọc thêm »

Mar exploration

Phòng Triển Lãm Đa Năng – Khám Phá Sao Hoả Du khách sẽ được du hành đến một vùng đất mới – “Sao Hỏa” và bắt đầu khám phá các đặc điểm của Sao Hỏa thông qua các mô hình tương tác đa phương tiện và các mô hình tỉ lệ thực mang tính trực

Đọc thêm »

Earth and natural resources

Phòng Trái Đất và Tài Nguyên Thiên Nhiên Tác động của con người đến Trái đất, sự dễ bị tổn thương và các cách bảo vệ môi trường là chủ đề của phòng này. Trung tâm căn phòng sẽ có 1 sa bàn tương tác do chúng tôi thiết kế, nhằm mô phỏng các dạng

Đọc thêm »

From the particle to Universe

From the particle to Universe The first room called “From the particle to Universe” includes scientific topics together with particular content in cooperation with CERN consultants (the European Organization for Nuclear Research). CERN, which is located on the border between France and Switzerland, was found in 1954, being the largest laboratory of “Particle Physics”. Besides,

Đọc thêm »

Space exploration

The first room called “From the particle to Universe” includes scientific topics together with particular content in cooperation with CERN consultants (the European Organization for Nuclear Research). CERN, which is located on the border between France and Switzerland, was found in 1954, being the largest laboratory of “Particle Physics”. Besides, this site has been the

Đọc thêm »

Solar system

The first room called “From the particle to Universe” includes scientific topics together with particular content in cooperation with CERN consultants (the European Organization for Nuclear Research). CERN, which is located on the border between France and Switzerland, was found in 1954, being the largest laboratory of “Particle Physics”. Besides, this site has been the

Đọc thêm »
Scroll to Top