Phòng Hệ Mặt Trời

Ở trung tâm của tòa nhà chính, căn phòng này định vị chúng ta trong vũ trụ, về không gian và thời gian: chúng ta ở đâu trong Trái đất, Trái đất ở đâu trong Hệ Mặt trời và Hệ Mặt trời ở đâu trong Vũ trụ.

Điểm thu hút chính của căn phòng là Quả cầu mô phỏng hành tinh (Omniglobe) với các chủ đề về Trái đất và các hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Thông qua quả cầu này, các chủ đề về biến đổi khí hậu: Nồng độ khí CO2 trong không khí, mực nước biến dâng.. , đặc điểm bề mặt của các thiên thể trong Hệ Mặt trời sẽ được thể hiện 1 cách trực quan và ấn tượng.

ExploraScience Quy Nhon

@2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Minh Vo.