Home THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022

by nhocconminh

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

  1. Nhu cầu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu
  2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển
  3. Chi tiết về nhu cầu, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và các yêu cầu tuyển dụng: theo Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 07/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.
  4. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/3/2022 đến hết ngày 09/4/2022 (trong giờ hành chính).
  5. Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (cụ thể tại Mẫu kèm theo Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 07/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ), kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ thí sinh) và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh) tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì); trường hợp có vướng mắc, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0256.3520266 trong giờ hành chính để được hướng dẫn./.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022
B - 0001
B - 0002
B - 0003
B - 0004
B - 0005
B - 0006
B - 0007

Previous
Next

KẾT QUẢ DANH SÁCH DANH SÁCH THÍ SINH ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-SKHCN ngày 19/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2022.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở) thông báo danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2022, cụ thể như sau:
1. Kết quả danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển
a) Danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2: Phụ lục 1 kèm theo
b) Danh sách thí sinh không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2: Phụ lục 2 kèm theo
2. Thời gian, địa điểm thi vòng 2: dự kiến trong giữa tháng 6/2022 (có thông báo triệu tập cụ thể sau).
3. Lệ phí dự tuyển
Thi sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 nộp phí dự tuyển tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trong thời gian từ ngày 20/5/2022 đến hết ngày 03/6/2022 (trong giờ hành chính, không bao gồm thứ bảy, chủ nhật); lệ phí: 500.000 đồng/người. Hết thời hạn nêu trên, thí sinh không nộp phí dự tuyển xem như không có nhu cầu tham gia dự tuyển vòng 2.
Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn. Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ tuyển dụng đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định để ôn tập và dự thi theo quy định.
Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0256.3520266 để được giải đáp.

A - 0001
A - 0002
A - 0003
A - 0004
A - 0005
A - 0006
A - 0007
A - 0008

Previous
Next

ExploraScience Quy Nhon

@2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Minh Vo.