Phòng Khám Phá Vật Chất
 • Căn phòng đầu tiên có tên gọi: “Từ Hạt đến Vũ trụ”. Căn phòng này được tài trợ về mặt nội dung bởi Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu CERN. CERN được thành lập vào năm 1954, là phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới về vật lý hạt, nằm trên đường biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Đây là nơi làm việc của khoảng 12.000 nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó, tính đến năm 2017, Việt Nam cũng đã có 11 nhà khoa học tham gia nghiên cứu tại đây.
 • Trong căn phòng này, khách tham quan sẽ được tìm hiểu từ thế giới vô cùng nhỏ bé của các hạt cơ bản cho đến thế giới bao la rộng lớn của vũ trụ. Ngoài ra, khách tham quan sẽ được tìm hiểu cụ thể về công việc hằng ngày của các nhà khoa học tại CERN thông qua các trò chơi và mô hình trong phòng cũng như có cơ hội để tìm hiểu về lịch sử của Vũ trụ bắt đầu từ vụ nổ Big Bang.
  Bộ phim về “vụ nổ Bigbang”
  Bộ phim về “cấu tạo của sợi tóc”
  Trò chơi bóng đá Proton
  Trò chơi Xạ trị bằng dòng hạt Proton
  Trò chơi Máy gia tốc thẳng
  Trò chơi Máy gia tốc tròn
Scroll to Top