Home Giới thiệu

Giới thiệu

by nhocconminh

Quá trình hình thành trung tâm

Dự án “Tổ hợp không gian khoa học”, là tiền thân của Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo sau này do Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định làm Chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 9/2015. Ý tưởng đầu tiên về dự án được khởi xướng bởi Hội Gặp gỡ Việt Nam và sau đó được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, hiện tại đang tọa lạc tại số 10, Đại lộ khoa học (hay còn gọi là khu Đô thị khoa học Quy Hòa), đây được xem là điểm đến đầu tiên ở Việt Nam mà công chúng có thể tự do vui chơi và khám phá khoa học.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo được thành lập ngày 24/12/2015, là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khoa học và Công nghệ Bình Định, là nơi đại chúng đầu tiên tại Việt Nam, chú trọng đến việc đưa khoa học đến với quần chúng và phát triển tình yêu khoa học cho nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Tổ hợp vệ tinh đầu tiên sau nhân tố hạt nhân quan trọng là dự án Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) khánh thành tháng 8/2013 để từng bước quy hoạch và xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm phát triển Quy Nhơn thành điểm đến khoa học và giáo dục đặc trưng của Việt Nam.

Sứ mệnh trung tâm

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo vừa là giáo dục khoa học, vừa phát triển du lịch khoa học hướng đến đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Định và khách tham quan du lịch trong nước cũng như quốc tế khi đến Bình Định. Trung tâm này là một tiểu phần trong chương trình phát triển du lịch khoa học của tỉnh Bình Định

Trung tâm có chức năng quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng các công trình của Tổ hợp Không gian khoa học để tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, khám phá khoa học của giới trẻ và người dân; phối hợp hoạt động giới thiệu khoa học cơ bản, khám phá không gian vũ trụ kết hợp với thúc đẩy phát triển du lịch khoa học; triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

– Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, đại diện pháp nhân của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ

– Phó giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác hoạt động của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm, được thay mặt Giám đốc Trung tâm giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

1/ Phòng Hành chính – Tổng hợp

2/ Phòng Truyền thông – Phổ biến khoa học

3/ Phòng Nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo

4/ Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp – Ươm tạo doanh nghiệp

ExploraScience Quy Nhon

@2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Minh Vo.