Căn phòng này đặt chúng ta trong dòng thời gian (từ Big Bang) và trong không gian (Hệ Mặt Trời). Tỷ lệ tương quan giữa các hành tinh được thể hiện như trong thực tế sẽ làm bạn sửng sốt !!!


Hệ Mặt Trời là vùng không gian chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ Mặt Trời, một ngôi sao đã tỏa sáng liên tục gần 5 tỷ năm nay. Ngoài bản thân Mặt Trời, trong Hệ Mặt Trời còn có những vật thể đáng chú ý khác là các hành tinh – đó là các thế giới trộn lẫn đủ loại đá, khí, băng, quay quanh Mặt Trời trên những quỹ đạo độc lập và gần tròn. Một số lượng lớn các khối đá và băng nhỏ hơn cũng đi quanh Mặt Trời nhưng chịu ảnh hưởng lẫn nhau và từ các vật thể lớn hơn.

Khoảng không nhỏ bé trong Vũ trụ này đã được con người ngước nhìn và nghiên cứu kể từ khi lịch sử bắt đầu, nhưng nơi đây vẫn dành cho chúng ta nhiều điều kỳ diệu và bất ngờ.


Điểm thu hút chính của căn phòng là Quả cầu mô phỏng hành tinh (OmniGlobe) với các chủ đề về Trái đất và các hành tinh trong Hệ Mặt trời. Thông qua quả cầu này, nhiều câu chuyện về Trái Đất của chúng ta như địa chất, yếu tố tự nhiên, biến đổi khí hậu: Nồng độ khí CO2 trong không khí, Mực nước biến dâng… , các đặc điểm bề mặt của mọi thiên thể trong Hệ Mặt trời sẽ được thể hiện một cách trực quan và ấn tượng.

ExploraScience Quy Nhon

@2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Minh Vo.