Hội thảo STEAM 2023

by nhocconminh

Livestream hội thảo STEAM năm 2023 [Phần II]:

Hội thảo STEAM năm 2023 [Phần 1]:

Livestream 360 của hội thảo:

Video khai mạc ngày hội STEAM lần thứ II:

Livestream chương trình: Sẽ hiển thị vào sáng 8h00, ngày 02/12/2023

Nhằm đưa các hoạt động trải nghiệm STEM đến gần hơn với công chúng và kết nối hệ sinh thái giáo dục STEM, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức Ngày hội STEM lần thứ II và Hội thảo chương trình STEAM năm 2023 vào Sáng thứ 7, ngày 02/12/2023.

Mục đích, yêu cầu:

  • Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh quan tâm đến STEM có cơ hội trải nghiệm, sáng tạo và khám phá, từ đó khơi gợi sự yêu thích, niềm đam mê khám phá khoa học. Đây cũng là cơ hội nhằm thu hút sự quan tâm và lan toả giáo dục STEM đến gần hơn với công chúng;
  • Kết nối các nguồn lực để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, và thúc đẩy phát triển giáo dục STEM tại Trung tâm;
  • Hỗ trợ nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh trong việc triển khai Chương trình giáo dục STEM trong các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định theo tinh thần nội dung Hướng dẫn số 3089/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, Công văn số 909/BGDĐT-GDTrH ngày 08/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong học sinh Tiểu học;
  • Các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội và Hội thảo phải đảm bảo về chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; giữ gìn tốt cơ sở vật chất về địa điểm tổ chức.

Thời gian, địa điểm:

  • Thời gian dự kiến: từ 8h – 11h30 ngày 02/12/2023 (Thứ 7);
  • Địa điểm: Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (số 10 Đại lộ Khoa học, phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn).

Tài liệu tham khảo: 353_KH-TTKPKH_09112023-signed_01.pdf

Timeline chương trình:

You may also like

Leave a Comment

ExploraScience Quy Nhon

@2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Minh Vo.